Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Praktyki studenckie w ramach rządowego programu
Praktyki studenckie w ramach rządowego programu PDF Drukuj artykuł

Praktyki studenckie w ramach rządowego programu

praktyki 

Bartoszyce, 30 czerwca 2015 r.

A-073-5/15

O g ł o s z e n i e

o naborze na praktykę studencką w ramach rządowego programu praktyk studenckich 
w administracji

 

Prezes Sądu Rejonowego w Bartoszycach zgodnie z treścią Zaleceń Rady Ministrów z 03 marca 2015 r. ogłasza nabór na praktykę studencką w okresie od 03 sierpnia 2015 r.  do 31 sierpnia 2015 r.

Liczba miejsc  -  4

Miejsce pracy praktykanta: 

Sekretariaty Wydziałów (pion karny i cywilny, Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej) Sądu Rejonowego w Bartoszycach

Program praktyki studenckiej:

Wykonanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. z 2003 r., nr 5, poz. 22, z późn. zm.), w szczególności:

 1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień.
 2. Przygotowywanie pism na zarządzenie sędziego oraz projektów innych pism.
 3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt.
 4. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym.
 5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych w sądzie.
 6. Rejestracja spraw w programie komputerowym.
 7. Przygotowywanie akt sądowych i dokumentów do przekazania do archiwum zakładowego.

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek uczelni – Skierowanie na praktykę studencką.
 2. Porozumienie uczelnia/jednostka dotyczące przyjęcia na praktykę studencką (2 egzemplarze).
 3. Szczegółowy program praktyki studenckiej opracowany przez uczelnię dla każdego studenta indywidualnie.
 4. Ważne ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 5. CV studenta wraz z jego podpisanym oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia rekrutacji na praktykę studencką realizowaną w ramach rządowego programu praktyk studenckich w administracji, zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182, z późn. zm.).

Umiejętności i uprawnienia praktykanta:

 1. Student w trakcie studiów I lub II stopnia.
 2. Dobra organizacja pracy własnej.
 3. Umiejętność pracy w zespole.
 4. Dobra znajomość obsługi komputera.
 5. Komunikatywność.

Osoby/Uczelnie zainteresowane prosimy o złożenie wymaganych dokumentów bezpośrednio w siedzibie Sądu Rejonowego w Bartoszycach – Biuro Podawcze, pokój nr 2A lub drogą pocztową z powołaniem się na sygnaturę A-073-5/15, w terminie do 27 lipca 2015 r. na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce.

Materiały informacyjne oraz dokumenty wzorcowe dot. praktyki studenckiej w administracji rządowej w 2015 r. są dostępne na stronie bip.kprm.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 89 612 38 04.

Niniejsza oferta dostępna jest również na stronie www.oferty.praca.gov.pl.

 

P R E Z E S

Sądu Rejonowego w Bartoszycach

Arkadiusz Rokicki

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie