Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach
Praktyki absolwenckie w Sądzie Rejonowym w Bartoszycach PDF Drukuj artykuł

 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach poszukuje kandydatów na praktyki absolwenckie

(Sekretariaty Wydziałów i Oddziałów)

 

 

Nabór na praktyki absolwenckie organizowany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r.. nr 127. poz. 1052)

Miejsce wykonywania pracy: Bartoszyce, ul. Warszawska 3.

Liczba miejsc: 1

 

I.     Zakres zadań:

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował wykonywanie czynności wynikających z zarządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 grudnia 2003 r. w sprawie organizacji i zakresu działania sekretariatów sądowych oraz innych działów administracji sądowej (Dz. U. MS z 2003 r., nr 5, poz. 22 z późn. zm.), w szczególności:

 1. Sporządzanie wezwań i zawiadomień,
 2. Przygotowywanie pism,
 3. Wysyłanie i podłączanie korespondencji do akt,
 4. Weryfikacja dokumentów pod względem formalnym,
 5. Doręczanie korespondencji do poszczególnych komórek organizacyjnych,
 6. Przygotowywanie akt sądowych i dokumentacji do przekazania do archiwum zakładowego.

 

II.   Wymagania formalne dla kandydatów:

 1. Wykształcenie średnie,
 2. Nie ukończony, w dniu rozpoczęcia praktyki, 30 rok życia,
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
 6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

 

III.Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką (z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numerem telefonu kontaktowego).
 2. Curriculum vitae.
 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r., poz. 1182)".
 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.
 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.
 6. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
 7. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu).
 8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 

IV. Oferujemy:

 1. Możliwość odbycia odpłatnej praktyki (1-3 miesięcy),
 2. Możliwość poznania specyfiki pracy w sądzie.

 

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: Sąd Rejonowy w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce , z dopiskiem: „praktyki absolwenckie - Bartoszyce", w terminie do dnia 04 grudnia 2015 roku.

 

 

             Dyrektor

Sądu Rejonowego w BartoszycachPokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie