Strona główna Ogłoszenia sądowe Oferty pracy Archiwum Nabór na praktyki absolwenckie - informatyk
Nabór na praktyki absolwenckie - informatyk PDF Drukuj artykuł

Sąd Rejonowy w Bartoszycach

poszukuje kandydatów na

 praktyki absolwenckie

( do Oddziału Administracyjnego - informatyk)

Nabór na praktyki absolwenckie organizowany jest na podstawie przepisów ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich (Dz. U. z 2009 r., nr 127, poz. 1052)

Miejsce wykonywania pracy: Bartoszyce, ul. Warszawska 3.

Liczba miejsc: 1

I. Zakres zadań:

Program praktyki absolwenckiej będzie obejmował w szczególności:

 1. Wsparcie użytkowników podczas wykonywania czynności związanych z obsługą komputera i urządzeń biurowych (drukarki, skanery).  
 2. Wsparcie użytkowników podczas wykonywania czynności związanych z obsługą pakietu biurowego MS Office
 3. Wsparcie użytkowników związane z pracą w systemie operacyjnym Microsoft Windows 7/10.
 4. Wsparcie Informatyka podczas wymiany sprzętu komputerowego na stanowiskach użytkowników.
 5. Wsparcie  podczas przenoszenia danych użytkowników w trakcie wymiany sprzętu.

 

II. Wymagania formalne dla kandydatów:

 1. Wykształcenie średnie,

 2. Nie ukończony, w dniu rozpoczęcia praktyki, 30 rok życia,

 3. Pełna zdolność do czynności prawnych,

 4. Nieposzlakowana opinia,

 5. Niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

 6. Brak prowadzonych przeciwko kandydatowi postępowań o przestępstwa ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe.

   

 

III. Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 1. Podanie o przyjęcie na praktykę absolwencką (z podaniem dokładnego adresu zamieszkania i numerem telefonu kontaktowego).

 2. Curriculum vitae.

 3. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

 4. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych.

 5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe.

 6. Oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie jest prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub  przestępstwo skarbowe.

 7. Oświadczenie dotyczące dowodu osobistego (druk w załączeniu).

 8. Kopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie.

 

IV. Oferujemy:

 1. Możliwość odbycia odpłatnej praktyki (1-3 miesięcy),

 2. Możliwość poznania specyfiki pracy w sądzie.

   

 

Prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów na adres: Sąd Rejonowy  w Bartoszycach, ul. Warszawska 3, 11-200 Bartoszyce lub złożenie w siedzibie tut. Sądu (Biuro Podawcze, pok. 2A), z dopiskiem: „praktyki absolwenckie – Informatyk”, w terminie do dnia  03 stycznia 2017 roku.

 


Pokaż/ukryj stopkę artykułu.
 

Sąd Rejonowy w Bartoszycach - numery kontaktowe:


Czy chcesz wypełnić ankietę satysfakcji klienta ?.

Tak Nie